Història

Els orígens de la producció integrada a Europa es remunten a l’any 1976 quan un grup de cinc entomatòlegs (BAGGLIOLINI, CELLI, STEINER, SCHNEIDER I ALTNER) de l’Organització Internacional de Lluita Biològica i Integrada contra animals i plantes nocives (OILB) es van reunir amb la finalitat d’establir les bases d’aquesta nova concepció de producció agrícola aprofitant l’experiència de molts anys d’estudi i aplicació pràctica de la lluita integrada o control integrada de plagues, malalties i males herbes.

La OILB és una organització científica, no governamental, amb gran prestigi tècnic, integrada per persones individuals o organismes, i la seva secció en el nostre àmbit geogràfic és possiblement l’organització que més ha treballat en l’establiment se conceptes, principis bàsics i inclús l’aplicació de la producció integrada.

La OILB ha publicat unes directrius tècniques, tant genèriques indicant els requisits per als operadors de PI (Directiu Tècnica I), així com els requisits tècnics que han de complir les explotacions de PI (Directiu Tècnica II), com específiques per cultius (Directius tècniques III) i altres documents.

A Catalunya la producció integrada es desenvolupa a partir de l’any 1992 amb la creació de la Denominació genèrica Agricultura Integrada i a partir de l’any 1995 s’aproven les primeres normes tècniques específiques.

Facebook Youtube
Rural Marieta
Sabies que...
Dia a dia del Consell
© Consell Català de la Producció Integrada | Complex la Caparrella, 97 | Edifici Gerència (Oficina 10) | 25192 Lleida | ccpi@producciointegrada.cat
Tots els drets reservats | Avís legal | Sobre la web