Control de la Qualitat: Inspecció

Es fa una inspecció inicial al 100% dels operadors productors i elaboradors donats d'alta al Registre del Consell.

Cada entitat de control i certificació (ECC) inspecciona i audita els operadors que li corresponen. Actualment, les ECC que aquest any 2010 realitzaran les auditories són Grupotec Inspección y Medio Ambiente SL i Applus LGAI.

En la inspecció inicial es controlen els aspectes següents:

OPERADORS PRODUCTORS OPERADORS ELABORADORS
1. Límit, ús cultiu i rotació cultius 6. Sistema de Qualitat (Agrupacions)
2. Quadern d'explotació 2009 7. Quadern d'Elaboració 2009
3. Quadern d'explotació 2010 8. Quadern d'Elaboració 2010
4. Anàlisis de sòls 9. Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
    Anàlisis d'aigua     Anàlisi de Punts Crítics (APPCC)
    Anàlisis de fulles (campanya 2010)     Traçabilitat
5. Dades dels documents d'anàlisis 10. Gestió de residus d'envasos
  11. Estat de els instal·lacions

Només el primer any d'inscripció al Registre del Consell, o quan l'operador modifica de manera substancial la seva sol·licitud d'inscripció al Registre, es fa una inspecció sobre el terreny per tal de verificar l'adequació de la sol·licitud amb les dades presentades.

Un cop superada la inspecció favorablement, es pot iniciar el procediment de certificació.

Facebook Youtube
Rural Marieta
Sabies que...
Dia a dia del Consell
© Consell Català de la Producció Integrada | Complex la Caparrella, 97 | Edifici Gerència (Oficina 10) | 25192 Lleida | ccpi@producciointegrada.cat
Tots els drets reservats | Avís legal | Sobre la web